Pamětní deska Jana Bartejse v Třebíči

V sobotu 11. března letošního roku byla odhalena pamětní deska na průčelí domu v Hálkově ulici č. 341, ve kterém žil v letech 1913–1955 třebíčský rodák a válečný hrdina Jan Bartejs. Budoucí parašutista a velitel výsadku Potash se narodil 24. listopadu 1912 a byl jedním z mála československých vojáků, kteří se se zbraní v ruce postavili v březnu 1939 německým okupantům. Pod velením kapitána Karla Pavlíka se účastnil hrdinné obrany Czajankových kasáren v Místku. K odchodu do zahraničního odboje se rozhodnul velmi rychle, již koncem dubna přešel hranice do Polska a později byl zařazen do stavu československých pozemních jednotek, formovaných ve Francii. Po ústupu do Anglie v roce 1940 se přihlásil do speciálního kurzu pro záškodnický boj a prošel i dalšími školeními, zejména parakurzem. V noci ze 4. na 5. května 1944 byl se svou skupinou Potash vysazen nad územím protektorátu. Po zbytek války působil na území Moravy a Slovenska a škodil německým jednotkám. Jeho zásluhy však v dobách komunismu nemohly být po zásluze oceněny, jako účastník tzv. západního odboje byl vládnoucímu režimu nepohodlný. Jan Bartejs byl dokonce tři roky vězněn a mnohokrát vyslýchán StB, musel vykonávat podřadnou práci a 11. března 1963 zemřel na následky těžce podlomeného zdraví, zaviněné válečnými útrapami a komunistickým vězněním.

Kapitán Jan Bartejs v uniformě po skončení války.

Foto: via T. Sláma, Veterans

S nápadem na odhalení pamětní desky přišli před více než rokem členové spolku Veterans – Váleční veteráni České republiky. Tento spolek už řadu let pořádá pod názvem „Muži plukovníka Moravce“ vzpomínkové akce na válečné hrdiny v našem kraji a jeho členové se pravidelně zúčastňují pietních akcí u nás i v zahraničí. Většina z nich jsou sami veterány válečných misí armády České republiky. Hlavním hybatelem příprav odhalení nové desky byl předseda spolku Veterans, pan Tomáš Sláma, který kontaktoval příbuzné Jana Bartejse, získal souhlas s umístěním desky na dům, ve kterém vyrůstal a shromáždil mnoho nových poznatků o jeho životě. Úsilím spolku se podařilo vytvořit návrh desky, zadat její výrobu a v neposlední řadě získat od svých členů a řady dalších dárců dostatečnou částku na její financování. Podporu tomuto projektu poskytlo i město Třebíč. Datum slavnostního odhalení pamětní desky bylo zvoleno jako připomínka 60. výročí předčasného úmrtí Jana Bartejse.

Vlastní akt odhalení desky byl spojen s bohatým doprovodným programem. Před desátou hodinou se v Hálkově ulici sešlo více než sto obyvatel Třebíče, bývalých i současných vojáků, rodinných příslušníků a dalších zájemců o naši historii. Vedle zahalené desky stála čestná stráž Armády ČR, vyslaná z letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Byli v ní též zastoupení místní skauti, sokolové a členové několika spolků vojenské historie. Desku slavnostně odhalil synovec Jana Bartejse, pan Pavel Severa. Následovalo kladení věnců a slavnostní projevy, zakončené slovem vojenského kaplana 42. mechanizovaného praporu “Svatováclavského” Tábor, nadporučíka Petra Hašky. Vojenskou večerku na závěr zahrál brněnský dudák Petr Velan, oděný do skotské sukně. Symbolicky tak bylo připomenuto, že naši parašutisté procházeli za války náročným výcvikem právě ve Skotsku a pod dozorem skotských instruktorů. Pietní akt byl zakončen zpěvem české národní hymny v podání pěveckého sboru Differo. Nad hlavami zúčastněných poté přeletěl vrtulník Mi-171 z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Čestná stráž před odhalenou deskou Jana Bartejse.

Foto: Pavel Beroun, Spolek historie letectví Třebíč.

Další vzpomínka na Jana Bartejse proběhla v 11 hodin u jeho hrobu na starém třebíčském hřbitově. Náhrobek byl pro tuto příležitost členy spolku Veterans náležitě upraven a bylo také obnoveno zlacení písma. Ani zde nechyběla čestná stráž a kladení věnců, doprovázené vystoupením sboru Differo, který zazpíval československou hymnu.

Odpolední program se uskutečnil v nedalekém komunitním centru Moravia, kde byla připravena panelová výstava, věnovaná Janu Bartejsovi a paraskupinám Potash a Outdistance, se kterými náš hrdina spojil své válečné osudy. Jejími autory byli členové spolku Veterans a pracovníci Oblastního muzea v Brandýse nad Labem, muzea Panenské Břežany. Výstava měla i svou trojrozměrnou část a o tu se postarali členové několika klubů vojenské historie, jmenovitě Klubu policejní historie Brno a Klubu kanadských Paras. Bylo zde k vidění velké množství dobových zbraní a součástí uniforem a dalšího vojenského vybavení, před budovou bylo přistaveno několik vzorně udržovaných vojenských vozidel a celek dokreslovali figuranti v dobových uniformách. Že se jednalo o odborníky na slovo vzaté dokládá i fakt, že jedním z účinkujících byl dokonce i ředitel Technického muzea Brno, pan Ivo Štěpánek.

Zástupci Komunitního centra pro válečné veterány v Praze zajistili skvělou prezentaci služeb komunitního centra. Jejich stánek byl v neustálém obležení více než třicítky přítomných veteránů, vojáků AČR v aktivní službě či posluchačů Univerzity obrany. 

Důstojným zakončením bohatého programu byla přednáška vojenského historika Vlastislava Janíka, autora několika knih a výstav o osudech našich parašutistů za druhé světové války, na téma Jan Bartejs, úkoly a složení paraskupiny Potash. Přednášku doplňoval další odborník, historik Moravského zemského muzea v Brně Jan Břečka. Diskuse se aktivně zúčastnili rodinní příslušníci československých parašutistů, synovec Jana Bartejse pan Pavel Severa, synovec Josefa Machovkého – Vrbky pan Stanislav Machovský a syn Jiřího Pavla, pan Jiří Pavel.

Odpolední program v komunitním centru Moravia posunul vzpomínkové akce na zcela mimořádnou úroveň, která v současnosti u nás nebývá standardem. Nezbývá než smeknout před pořadateli, před jejich bohulibým záměrem, před pečlivostí příprav, a hlavně před jejich entuziasmem a pochválit je za ten velký kus práce, který nezištně odvedli. Památka našich předků, kteří za nás ve válce prolévali krev, si to bezesporu zaslouží.

Pamětní deska, foto: Marta Svobodová, Muzeum Vysočiny Třebíč

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *