Slavnostní odhalení pamětní desky válečnému letci RAF Bedřichu Kružíkovi – aktualizace.

Úterý 3. září 2019 – areál továrny v Třebíči – Borovině.

Program byl zahájen v 16 hodin v přednáškovém sále ekotechnického centra Alternátor. Badatelka Eva Pokorná pohovořila o osobnosti B. Kružíka a jeho životních osudech. Přednáška byla spojena s promítáním fotografií a dokumentů a přinesla mnoho nových informací, které se podařilo autorce shromáždit. Zejména zmínka o jeho působení v Indickém Batanagaru a jeho cesta do odboje byly velmi zajímavé. Další slovo měl třebíčský pilot Karel Picmaus, který byl dlouholetým spolupracovníkem pana Kružíka a také blízkým přítelem. Seznámil posluchače s posledními lety života letce Kružíka a s jeho povahovými rysy. Mimo jiné zmínil jeho vzpomínky na účast při misích 311. perutě na místě zadního střelce bombardéru Wellington, během nichž měl být dokonce raněn pěti střelami z kulometu na nohou. O této epizodě z válečného nasazení B. Kružíka dosud nebylo nic známo.
Zájemci si mohli prohlédnout také modely letadel Wellington, Beaufighter a Mosquito z dílny modeláře Stanislava Vršky. K vidění byl i informační panel o Bedřichu Kružíkovi, zapůjčená Muzeem Vysočiny Třebíč a panelová výstava o československých letcích v RAF, zapůjčená z letecké základny v Náměšti nad Oslavou.

Foto: archiv historičky Evy Pokorné

Další program pokračoval před budovou domu dětí. Několik písní zazpívaly děti z pěveckého souboru Resonance. Proběhla dobová ukázka zatýkání vlastenců německým vojskem, kterou předvedl klub vojenské historie Diverzanti. Ukázka byla přítomnými diváky ponejvíce hodnocena jako nepatřičná. Přesně v 17 hodin předvedl průlet nad místem konání vrtulník Mi-171 z náměšťské základny. Následovalo odhalení pamětní desky a kladení věnců zástupci armády i politiky. Na závěr dětský sbor zazpíval státní hymnu.
Odhalení pamětní desky B. Kružíkovi v Borovině je chvályhodný počin a až na malé nesrovnalosti proběhl klidně a důstojně. Událost byla hojně zastoupena jak oficiálními představiteli, tak veřejností. Náš spolek se zapojil během příprav poradenstvím především zprostředkováním účasti pana Karla Picmause, která byla velmi přínosná pro všechny zúčastněné.

 

Jaroslav Bašta

Odkazy na uvedenou akci:

Jihlavské listy

Třebíčský objektiv

MěÚ Třebíč

Kraj Vysočina

 

Aktualizace 29.4.2020

Pamětní deska Bedřicha Kružíka v Borovině po půl roce zmizela.

Březen 2020

Během procházky Libušiným údolím jsem se rozhodl navštívit nároží, na kterém byla před půl rokem odhalena pamětní deska letci Bedřichu Kružíkovi. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že stěna, na které byla i s deskou továrníka Bati umístěna, je zbouraná. Podle všeho se jednalo o dodatečně přistavěnou schodišťovou či výtahovou šachtu, která byla v rámci revitalizace areálu borovinské továrny z objektu odstraněna. Zdá se, že pokračuje pitoreskní příběh, který začal samotným slavnostním odhalením desky v září 2019 za účasti „dobových protagonistů“ v uniformách Wehrmachtu. Doufám, že se deska zase brzy objeví, třebaže asi už na jiné zdi.

Jaroslav Bašta

Fotografie ze dne slavnostního odhalení ukazuje nároží budovy s oběma pamětními deskami.

Roh budovy naproti Domu dětí a mládeže. Na zbouraném přístavku původně byly umístěny obě pamětní desky. Stav z dubna 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *