Slavnostní odhalení pamětní desky válečnému letci RAF Bedřichu Kružíkovi.

Úterý 3. září 2019 – areál továrny v Třebíči – Borovině.

Program byl zahájen v 16 hodin v přednáškovém sále ekotechnického centra Alternátor. Badatelka Eva Pokorná pohovořila o osobnosti B. Kružíka a jeho životních osudech. Přednáška byla spojena s promítáním fotografií a dokumentů a přinesla mnoho nových informací, které se podařilo autorce shromáždit. Zejména zmínka o jeho působení v Indickém Batanagaru a jeho cesta do odboje byly velmi zajímavé. Další slovo měl třebíčský pilot Karel Picmaus, který byl dlouholetým spolupracovníkem pana Kružíka a také blízkým přítelem. Seznámil posluchače s posledními lety života letce Kružíka a s jeho povahovými rysy. Mimo jiné zmínil jeho vzpomínky na účast při misích 311. perutě na místě zadního střelce bombardéru Wellington, během nichž měl být dokonce raněn pěti střelami z kulometu na nohou. O této epizodě z válečného nasazení B. Kružíka dosud nebylo nic známo.
Zájemci si mohli prohlédnout také modely letadel Wellington, Beaufighter a Mosquito z dílny modeláře Stanislava Vršky. K vidění byl i informační panel o Bedřichu Kružíkovi, zapůjčená Muzeem Vysočiny Třebíč a panelová výstava o československých letcích v RAF, zapůjčená z letecké základny v Náměšti nad Oslavou.

Foto: archiv historičky Evy Pokorné

Další program pokračoval před budovou domu dětí. Několik písní zazpívaly děti z pěveckého souboru Resonance. Proběhla dobová ukázka zatýkání vlastenců německým vojskem, kterou předvedl klub vojenské historie Diverzanti. Ukázka byla přítomnými diváky ponejvíce hodnocena jako nepatřičná. Přesně v 17 hodin předvedl průlet nad místem konání vrtulník Mi-171 z náměšťské základny. Následovalo odhalení pamětní desky a kladení věnců zástupci armády i politiky. Na závěr dětský sbor zazpíval státní hymnu.
Odhalení pamětní desky B. Kružíkovi v Borovině je chvályhodný počin a až na malé nesrovnalosti proběhl klidně a důstojně. Událost byla hojně zastoupena jak oficiálními představiteli, tak veřejností. Náš spolek se zapojil během příprav poradenstvím především zprostředkováním účasti pana Karla Picmause, která byla velmi přínosná pro všechny zúčastněné.

 

Jaroslav Bašta

Odkazy na uvedenou akci:

Jihlavské listy

Třebíčský objektiv

MěÚ Třebíč

Kraj Vysočina

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *