2015

Leden – návštěva archivu v Moravských Budějovicích. Nalezen zápis o havárii německého letadla v rybníce Rathan 17. 4. 1945, pilotem byl A. Rohde. Četnické hlášení.

21. 1. – jednohlasně volíme předsedou našeho spolku Ing. Jiřího Kabáta.

Únor – pátrání v terénu po místě nouzového přistání německého letadla Ju-86 u Hostákova.

24. 2. – sestavujeme plán naší činnosti na rok 2015. Pavel Beroun sestavuje soupis leteckých nehod na Třebíčsku za války.

Březen – terénní výzkum v Náměšti, Koněšíně a Studenci.

13. 3. – rozhovor s panem Mastným, který se zasloužil o vznik pamětní desky letcům RAF v Třebíči. Připravujeme několik článků do muzejního sborníku Naším Krajem. Jeden z nich bude o této desce.

25. 4. – terénní výzkum u Koněšína. Pátráme po místě dopadu německé stíhačky. Zpovídáme několik místních pamětníků.

6. 5. – setkání s panem ředitelem muzea Martínkem. Probíráme možnosti spolupráce muzea a našeho spolku. Případné výstavní možnosti, spolupráce formou dobrovolnictví a další věci. Obecně spíše vidíme nezájem z jeho strany.

6. 6. – proběhl křest sborníku Naším krajem 2015. Máme v něm celkem 4 články. Jedná se o náš první publikační počin.

Červen – vystavujeme naše nálezy z Rathanu v Náměšti nad Oslavou na chodbě městského úřadu. Kontaktujeme pamětníka pana Otta, který má vzpomínky na nouzové přistání Ju-86.

7. 7. – v městské knihovně otevírá výstavu k 20. Výročí nového aeroklubu v Třebíči J. Kabát. Na úvodní přednášce mluví i K. Picmaus a K. Bartl.
Na výstavě se podílel jen předseda spolku.

9. 7. – terénní průzkum okolí Třebíče s pamětníkem, panem Vávrou. Prohlížíme místa, kam padaly ruské bomby na konci války u Týna.

19. srpna – našel P. Beroun v třebíčském archivu záznam o tom, že německé letadlo, které spadlo v Třebíči 28. 8. 1944 byl Fw-190. Konečně máme věrohodný důkaz o typu letounu.

Září – Jednáme panem V. Piskem o možnosti vybudovat ve staré továrně v Židech malé muzeum letectví na Třebíčsku. Objekt bude postupně rekonstruován a část jednoho patra by mohla být naší expozicí. Zbytek zaplní stará auta a jiná technika.

3. a 22. 11. – účastníme se výkopů u Žerotic, kde spadl za války Fw-190. Terénní výzkum vedou pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Nacházíme několik duralových plechů a fragment vrtule.

Prosinec – dolaďujeme stanovy spolku. Vypadá to, že bychom mohli konečně být zapsáni a to bez nějakých velkých poplatků.