2018

4. 1. – první setkání spolku. Plánujeme doprovodné akce k chystané výstavě v Muzeu.

11. 1. – sepsána zpráva o činnosti spolku za rok 2017

Duben – květen – přípravy na výstavu Vzduch je naše moře
Sepisujeme texty na panely a do katalogu výstavy. Domlouváme výpůjčky a přednášky.

28. 6. – v 17 hodin proběhla slavnostní vernisáž výstavy „Vzduch je naše moře“, na které se podílí i náš spolek.
Během vernisáže uskutečnily nad třebíčským zámkem průlet dva letouny z místního aeroklubu.

28. 8. – vedeme a komentujeme procházku po stopách leteckého souboje nad Třebíčí 1944.

6. 9. – vedeme a komentujeme procházku k Peřinově mohyle, kde dáváme kytici. Nad mohylou přelétla letadla aeroklubu.

17. 9. – Z. Prukner přednáší v městské knihovně v Třebíčina téma Národní garda 124 v Třebíči a rok 1938. 

Říjen – plánujeme možnost sepsání knihy o leteckém dni a smrti letce Peřiny.

Třebíčský pilot K. Picmaus byl J. Kabátem navržen do seznamu 100 osobností republiky a byl úspěšně zapsán. Výsledky byly vyhlášeny v pátek 2. 11. 2018 v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

20. 12. – výroční setkání spolku. Probíráme činnost spolku za uplynulý rok. Plánujeme činnost na rok příští.